Annonse
04:18 - 31. mai 2013

Fastleger er også mennesker

Vi trenger å gå litt i dybden på fastlegerollen.

Illustrasjon: Anne Fjærvoll
Annonse

KRONIKK

Skal vi tåle at fastleger reserverer seg mot å bidra til å ta liv og skape liv når det strider mot deres moralske overbevisning? Bør de nektes jobb i den lange førstelinjen? Menneskerettighetene understreker friheten til å handle etter egen samvittighet. Gjelder det også offentlige tjenesteytere? Hvilken pekefinger er egentlig den mest problematiske i denne saken?

Spørsmålene skal debatteres på Legeforeningens landsstyremøte 4. juni. De dreier seg ikke om å endre abortloven eller å nekte noen lovmessige rettigheter. Innskjerpingen gjelder bare fastleger, som tidligere har hatt en reservasjonsmulighet uten at den har vært eksplisitt i loven. Denne muligheten har ikke vært problematisert av myndighetene før høsten 2011. Da slo Helse- og omsorgsdepartementet fast, i et rundskriv, at fastleger ikke kan reservere seg mot å henvise til svangerskapsavbrudd og assistert befruktning. Vår øverste politiske helsemyndighet presiserte at det å være fastlege ikke er forenlig med slik reservasjon.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Ideer