04:50 - 23. august 2013

Fanny ducker opp over alt

SV-dekan Fanny Duckert skal rette opp feilene fra tellekantsystemet og finne ut hvordan norsk forskning skal bli interessant for resten av verden.

Mangfoldig, omfattende: – Jeg har jobbet både internasjonalt, klinisk og kommersielt. Jeg har sittet i forskningsrådet og ledet store programmer. Jeg har også relativt omfattende ledererfaring, sier Fanny Duckert. Foto: Ellen Lande Gossner

– Du leder utvalget som skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler. Hva er det største problemet med forskningsfinansieringen slik det er i dag?

– De største utfordringene?

– Ja, eller kanskje det er bra, for alt jeg vet?

Annonse