23:25 - 18. april 2013

Færre piller, flere samtaler!

Fastlegene har et ansvar for å motvirke medikaliseringen av samfunnet. Det er mye man kan gjøre ved bare å være en god lytter.

ESSAY

For femte gang ble Norge i fjor kåret til verdens beste land å bo i. Men har vi det egentlig så bra? Statistisk sett ser det ut som nordmenn får stadig dårligere psykisk helse. Forekomsten av angst og depresjon øker. Hver tiende konsultasjon hos fastlegen gjelder et eller annet psykisk problem. Nesten halvparten av sykefraværet og uføretrygdene skyldes psykiske lidelser.

Mange kommer også til lege med ulike psykosomatiske plager som er i grenseland mellom normale og sykelige reaksjoner. Problemet presenteres gjerne som at man har «gått på en smell» eller «møtt veggen». Skrekken er å bli stemplet som psykisk syk. En ny studie viser at én av tre nordmenn har søvnvansker, og tallet er trolig økende. Mange lever rastløse liv med konstant tilgjengelighet, flakkende oppmerksomhet og dårlig konsentrasjon. Noe av dette kan ses på som livsstilssykdommer i moderne velstandssamfunn med urealistiske forventninger og krav. Det betyr ikke at det ikke oppleves som reelle problemer for dem det gjelder, eller at helsevesenet ikke har noe å tilby. Vi har uansett en samfunnsmedisinsk plikt til å sette i verk behandlingstiltak når folk blir sykemeldte over tid.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.