Annonse
23:25 - 18. april 2013

Færre piller, flere samtaler!

Fastlegene har et ansvar for å motvirke medikaliseringen av samfunnet. Det er mye man kan gjøre ved bare å være en god lytter.

Annonse

ESSAY

For femte gang ble Norge i fjor kåret til verdens beste land å bo i. Men har vi det egentlig så bra? Statistisk sett ser det ut som nordmenn får stadig dårligere psykisk helse. Forekomsten av angst og depresjon øker. Hver tiende konsultasjon hos fastlegen gjelder et eller annet psykisk problem. Nesten halvparten av sykefraværet og uføretrygdene skyldes psykiske lidelser.

Mange kommer også til lege med ulike psykosomatiske plager som er i grenseland mellom normale og sykelige reaksjoner. Problemet presenteres gjerne som at man har «gått på en smell» eller «møtt veggen». Skrekken er å bli stemplet som psykisk syk. En ny studie viser at én av tre nordmenn har søvnvansker, og tallet er trolig økende. Mange lever rastløse liv med konstant tilgjengelighet, flakkende oppmerksomhet og dårlig konsentrasjon. Noe av dette kan ses på som livsstilssykdommer i moderne velstandssamfunn med urealistiske forventninger og krav. Det betyr ikke at det ikke oppleves som reelle problemer for dem det gjelder, eller at helsevesenet ikke har noe å tilby. Vi har uansett en samfunnsmedisinsk plikt til å sette i verk behandlingstiltak når folk blir sykemeldte over tid.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Større studier er i gang og vil muligens føre til godkjennelse av MDMA i 2021.»
«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»