12:53 - 26. juli 2013

Et lite stykke natur

Norsk pedagogikk legger ikke nok vekt på å utvikle barns forhold til naturen.

DOKTOREN SVARER

Einar Sundsdal har skrevet avhandlingen Naturalistisk humanisme. Bidrag til et pedagogisk standpunkt. Disputerte 27. juni ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. 

 

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»