10:44 - 18. oktober 2013

En hanske kastet til humaniora

Steven Pinker skrev at han ønsker mer naturvitenskapelig tenkning i samfunnsforskning og humaniora. Det ble det bråk av.

Maner til samarbeid: – Det ikke er noe behov for fiendskap, verken den ene eller den andre veien, sier Harvard-professor Steven Pinker om humaniora og naturvitenskap. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner

«Humaniora og samfunnsfagene er i krise, og krisen er selvforskyldt.»

Det mener Steven Pinker, evolusjonspsykolog og professor ved Harvarduniversitetet, som har terget på seg humanister og samfunnsvitere med essayet på de foregående sidene. Der skriver han altså at humaniora ikke bruker ideer fra naturvitenskapene, og ikke åpner for at moralske og etiske spørsmål kan besvares med naturvitenskapelige metoder.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»