14:50 - 19. september 2013

Diamantmysteriet

Hva: Et mysterium med et uvanlig galleri: en rask global nedkjøling, mammuter som kjemper for livet og et himmelsk dryss av diamanter. Hvem: Et meteorittnedslag er havnet først i rekken over mistenkte. Betydning: Årsaken til den raskeste klimaendringen etter istiden er fortsatt oppe til diskusjon.

Klimaoffer: Mammutene forsvant fra jordens overflate i forbindelse med rask klimaendring. Var et enormt meteorittnedslag årsaken? Foto: Wikimedia Commons

FRA FORSKNINGSFRONTEN

Yngre dryas er navnet på en av de raskeste klimaendringene vi kjenner til. I løpet av et par generasjoner ble Nord-Europa fire til fem grader kaldere. Den siste istiden, som var på retrett, festet nå grepet på nytt. Kuldeperioden varte i 1200 år før den forsvant nærmest over natten. Hva i all verden var det som foregikk?

Akkurat det spørsmålet har vært forsøkt besvart i mange år. Det vi vet med sikkerhet er at yngre dryas startet for omtrent 12 900 år siden, og at klimaet endret seg dramatisk. Endringene gikk hardt utover en rekke pattedyr. Mammutene ble utryddet, og mennesker i Nord-Amerika, den såkalte clovis-kulturen, gikk tøffe tider i møte.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»