14:50 - 19. september 2013

Diamantmysteriet

Hva: Et mysterium med et uvanlig galleri: en rask global nedkjøling, mammuter som kjemper for livet og et himmelsk dryss av diamanter. Hvem: Et meteorittnedslag er havnet først i rekken over mistenkte. Betydning: Årsaken til den raskeste klimaendringen etter istiden er fortsatt oppe til diskusjon.

Klimaoffer: Mammutene forsvant fra jordens overflate i forbindelse med rask klimaendring. Var et enormt meteorittnedslag årsaken? Foto: Wikimedia Commons
Annonse

«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»