09:43 - 25. oktober 2013

Det vi trodde vi visste

Hva: En stor klimaendring fant sted på Jorden for 56 millioner år siden. Nå er det foreslått at oppvarmingen kan ha tatt kun 13 år – ikke opptil 30 000 år som tidligere antatt. Hvem: To amerikanske geologer har undersøkt slamavsetninger i Nord-Atlanteren. Betydning: Hvordan kan det globale klimaet endres så raskt? Må alle eksisterende hypoteser forkastes?

Vulkanisme: Glohet lava på havbunnen ved West Mata-vulkanen i Stillehavet. Utslipp av metan dannet under smelting av skifer ved undersjøiske vulkanutbrudd i Nord-Atlanteren er bare én hypotese for den raske klimaendringen for 56 millioner år siden. Foto: NSF NOAA/NTB Scanpix
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»