Annonse
12:18 - 08. februar 2013

Det som virkelig betyr noe

Vi må akseptere at det finnes hindringer i livet som ikke er frihetens motsetning, men dens forutsetning.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse

KRONIKK

Betingelsene for den personlige friheten har vært i enorm endring. Det er først i nyere tid at det ikke har vært forbeholdt et lite mindretall å ha en levestandard, et overskudd av tid og materielle ressurser som gjør valgfrihet til noe av det mest sentrale i tilværelsen. I tidligere samfunn har livet for de fleste snarere vært dominert av en helt annen nødvendighet og kamp for overlevelse. I det senmoderne samfunnet, hvor grunnleggende materielle behov er dekket for de fleste, blir søken etter en identitet en av våre hovedbeskjeftigelser. Hvem skal du bruke din frihet til å bli?

 

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»