10:38 - 08. august 2013

Det nye Norge

Hva: En rekke nye vulkaner er oppdaget i havet utenfor Jan Mayen. Hvem: Forskere ved Senter for geobiologi, Universitetet i Bergen. Betydning: Nytt land, nye muligheter – samt et par utfordringer.

Nye funn: Forskere ved Senter for geobiologi har funnet nye vulkaner vest for Jan Mayen, enkelte rett under havnivå. I området er det også varme kilder, hvite skorstener som spyr ut glohett vann, samt en rekke uvanlige og nye dyrearter. Foto: Senter for geobiologi, UiB
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»