10:38 - 08. august 2013

Det nye Norge

Hva: En rekke nye vulkaner er oppdaget i havet utenfor Jan Mayen. Hvem: Forskere ved Senter for geobiologi, Universitetet i Bergen. Betydning: Nytt land, nye muligheter – samt et par utfordringer.

Nye funn: Forskere ved Senter for geobiologi har funnet nye vulkaner vest for Jan Mayen, enkelte rett under havnivå. I området er det også varme kilder, hvite skorstener som spyr ut glohett vann, samt en rekke uvanlige og nye dyrearter. Foto: Senter for geobiologi, UiB

FRA FORSKNINGSFRONTEN

Det er ikke mye som slår uventede vitenskapelige oppdagelser på havbunnen. De har alt. Undervannsbåter i sakte bevegelse, rare dyr, ekstreme fysiske miljøer og et abstraksjonsnivå som får dagdrømmene til å ta fullstendig overhånd. I forrige uke sto våre farvann for tur. Det er nå funnet nye vulkaner vest for Jan Mayen – vulkaner som før eller siden kan utvikle seg til nye øyer.

Nyheten ble sluppet av forskere ved Senter for geobiologi, Universitetet i Bergen, i forbindelse med en orientering til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Funnene ble gjort under sommerens tokt med båten G. O. Sars og er ennå ikke publisert. Senteret har i lengre tid jobbet med geologiske og biologiske undersøkelser av den lange vulkanske fjellkjeden på stort havdyp mellom Norge og Grønland – den midtatlantiske rygg.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»