09:58 - 21. mars 2013

Det ekstreme livet

Hva: Banebrytende oppdagelser er nå rapportert fra mikroorganismenes verden. Hvem: Tre studier tar for seg livet i ekstreme miljøer: på havbunnen, under isen og i atmosfæren. Betydning: Vi vet fortsatt lite om nisjelivet på jorden, men de nye funnene lover mye.

Tallrike: Mikroorganismer utgjør en betydelig del av eksisterende liv på jorden, men er fortsatt et gåtefullt materie sett med forskerøyne. Foto: Arne Nævra/NTB Scanpix
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»