09:58 - 21. mars 2013

Det ekstreme livet

Hva: Banebrytende oppdagelser er nå rapportert fra mikroorganismenes verden. Hvem: Tre studier tar for seg livet i ekstreme miljøer: på havbunnen, under isen og i atmosfæren. Betydning: Vi vet fortsatt lite om nisjelivet på jorden, men de nye funnene lover mye.

Tallrike: Mikroorganismer utgjør en betydelig del av eksisterende liv på jorden, men er fortsatt et gåtefullt materie sett med forskerøyne. Foto: Arne Nævra/NTB Scanpix

Is og kulde er intet hinder for liv, noe et sensasjonelt funn fra Antarktis nå understreker. Et forskerteam fra USA har klart å hente opp bunnprøver fra Lake Whillans – innsjøen som ligger innkapslet av is 800 meter under overflaten i Antarktis.

Både russerne og britene har hatt store problemer med sine forsøk på å bore henholdsvis i Lake Vostok og Lake Ellsworth, men fra Lake Whillans ble det i slutten av januar rapportert om funn av mikroorganismer i bunnslammet. Kan det være snakk om ukjente organismer, om livsformer som kan gi oss svar på spørsmålene omkring livets tilblivelse? Antarktis har vært dekket av is lenger enn noe annet landområde på jorden, i hele 35 millioner år, så det er knyttet store forventninger til funnet. Analyseringen av mikroorganismene pågår i skrivende stund.

Russerne boret hull på Lake Vostok i februar i fjor, og hevdet nylig (6. mars) at vannprøvene inneholdt ukjente mikroorganismer. Kritikerne tviler, for innsjøvannet er forurenset av borevæske.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»