Annonse
14:50 - 17. januar 2013

Derfor oljeforskning

Jan M. Nordbotten rapporterer fra forskningsfronten.

Større flamme: Primærutvinningen gir gjerne så lite som 10 prosent av oljen i et reservoar. Hvordan får man opp større mengder? Foto: Jon Eeg/Scanpix
Annonse

Hva: Petroleumsforskning møter motbør i studenparlament.  
Hvem: Teknologiske forskningsmiljøer og oljeindustrien.
Hvorfor: Hvordan få maksimal utnyttelse av petroleumsressursene. 

Det er velkjent at Norge henter sin rikdom fra petroleumsforekomster på norsk sokkel, og vi er med rette stolte over ingeniørbragdene som tillater utvinning i et av verdens mest værharde miljøer. Men selv nå som oljen strømmer opp, forsker vi på petroleum som aldri før. Hva forskes egentlig på, og hvorfor?

I høst bestemte studentparlamentet ved Universitetet i Oslo seg, med henvisning til miljøhensyn, for å ta et standpunkt om at landets største universitet ikke skal «drive med forskning som øker eller forlenger petroleumsutvinning». Dette leder umiddelbart til en økonomisk diskusjon, da oljen har tatt Norge fra å være et land med rasjonering av bilkjøp (så sent som i 1960) til å bli blant verdens høyest rangerte land målt i inntekt per innbygger. Men i stedet for å ta den moralske og økonomiske debatten, ønsker jeg å belyse følgende: Hva er egentlig denne petroleumsforskning vi ikke skal drive med?

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»