08:35 - 22. februar 2013

Den glemte sykdommen

Fra å ha vært en fotnote får katatoni sin helt egen kategori når den nyeste utgaven av psykiatriens diagnosebibel blir gitt ut i mai.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»