14:57 - 12. desember 2013

Den aldrende dikteren og døden

Dramatikk Henrik Ibsens fire siste stykker er dypt personlige, men hverken private eller selvbiografiske, skriver Toril Moi.

Malt av Munch: Vinteren 1898–1899 malte Edvard Munch et idéportrett av Ibsen på Grand Hotel, antagelig inspirert av deres siste møte der. En ny utforming i stort format ble malt i 1906 eller 1909. Illustrasjon: Edvard Munch: Henrik Ibsen på Grand Café, 1898 © Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»