12:28 - 30. mai 2013

Da våren eksploderte

Hva: Økning i antall vulkanutbrudd etter siste istid. Hvem: Vulkanologer fra Southampton og Oxford. Betydning: Sammenhengen mellom klima, istider og Jordens indre.

Ned i dypet: Is og overflatevann ga utbruddene fra Eyafjellsjøkulen på Island i 2010, men vi må lenger ned i dypet for å finne svaret på sammenhengen mellom potente vulkanutbrudd og istider på hell. Foto: NTB Scanpix

FRA FORSKNINGSFRONTEN

Island for tolv tusen år siden: En istid gikk mot slutten. Isbreene trakk seg bort fra kysten, havnivået steg og et arkaisk landskap ble blottlagt. Svarte klipper, grus, elvesletter uten vegetasjon. Så plutselig, en eksplosjon. Deretter en til.

De neste to tusen årene slapp vulkanene på Island ut hundre ganger mer lava og aske sammenlignet med under istiden. Hva foregikk?

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»