12:28 - 30. mai 2013

Da våren eksploderte

Hva: Økning i antall vulkanutbrudd etter siste istid. Hvem: Vulkanologer fra Southampton og Oxford. Betydning: Sammenhengen mellom klima, istider og Jordens indre.

Ned i dypet: Is og overflatevann ga utbruddene fra Eyafjellsjøkulen på Island i 2010, men vi må lenger ned i dypet for å finne svaret på sammenhengen mellom potente vulkanutbrudd og istider på hell. Foto: NTB Scanpix
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»