13:59 - 15. august 2013

Åttandeklassekulturen og staten

Det profesjonelt personlege, som er vaksenverdas utgåve av åttandeklassekulturen, dominerer det offentlege ordskiftet. Dei verkeleg mektige teier heilt stilt.

Illustrasjon: Helena Ohlsson / www.hel-o.com
Annonse