23:35 - 11. juli 2013

Alt har sin pris

Jon Elster mangler sosiologisk innsikt – og selvinnsikt, skriver Rune Slagstad.

Annonse