05:15 - 15. februar 2013

Alle som vil skal med

Det er for mye særbehandling av bioteknologi i Norge, mener Camilla Stoltenberg.

Felles problemstillinger: Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg mener det ikke er større etiske dilemmaer i de genetiske studiene knyttet til «Mor- og barnundersøkelsen» enn i annen forskning. Foto: Øyvind Næss

 

– Du var gjest i radioprogrammet Her og Nå i P2 forsommeren 2011, hvor du ble intervjuet om et delprosjekt i «Den norske mor- og barnundersøkelsen» som du er ansvarlig for. Ifølge Ellen Økland Blinkenbergs nye bok, Min DNAgbok, så smatt du unna journalistens spørsmål og gjorde ham usikker da han brukte feil terminologi. Da jeg leste det, syntes jeg synd på journalisten. Vil du lure meg på samme måte, hvis jeg roter meg inn i begreper jeg ikke kan?

– Nei! Jeg lurer ikke journalister. Jeg er helt enig med Blinkenberg i at den lille prosentandelen av arvematerialet som det blir forvirring om i intervjuet, er en veldig viktig del av DNA-et vårt. Men resten av materialet er også viktig, selv om vi ikke vet så mye om det ennå.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»