Annonse

Annonse

11:43 - 06. september 2012

Velg åpen publisering!

Forfattere av vitenskapelige artikler må engasjere seg for å ivareta sine og pulikums interesser.

I forkant: Det vakte oppsikt da Jørn Hurum og hans forskerteam i 2009 publiserte den vitenskapelige artikkelen om fossilet Ida i open access-tidsskriftet PLoS ONE. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

KRONIKK

De fleste som publiserer forskningsresultater i et vitenskapelig tidsskrift, gir fra seg rettighetene til artikkelen. Det vil si at tidsskriftet eier det publiserte materialet og har opphavsrett til det dersom det ikke avtales noe annet før publiseringen. Tidsskriftforlagene kan på denne måten oppnå store økonomiske gevinster ved at de samme forskningsinstitusjonene som har bekostet forskningen som artikkelen baserer seg på, må kjøpe tilbake tilgang til tidsskriftet med de publiserte resultatene.

Til alt overmål baserer de fleste tidsskriftene sin kvalitetssikring på kollegabasert vurdering og forbedring av de vitenskapelige artiklene som blir sendt til redaksjonen. Dette er i stor grad gratisarbeid som utføres i arbeidstiden – ofte betalt av en offentlig forskningsinstitusjon. Bare ved Universitetet i Tromsø (UiT) er slik kvalitetssikring på vegne av tidsskrifter estimert til 23 vitenskapelige årsverk (ca. 14,5 mill kr). Et av de aller største tidsskriftforlagene, Elsevier, hadde i 2011 et overskudd på nesten 7 milliarder kroner og en fortjenestemargin på 37 prosent.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer

Men det har ingenting med logikk å gjøre.
Vi har ingen forventning om at fremtidsstudien skal gi oss fasiten på hvordan fremtidens kulturkonsum og kulturbrukere ser ut.
Kanskje burde den norske smart-byen la innbyggerne ha direktedemokrati i slike saker?