Annonse
12:00 - 02. august 2012

Ukritiske psykologer

Lider norske psykologer av teorivegring?

Samfunnskritisk potensial: Siri Gullestad bidro med fagkritikk i debatten om de to psykiatrirapportene i terrorrettsaken. Når det gjelder samfunnskritikk er det vanskeligere å finne gode, norske eksempler. Arkivfoto: Siv Dolmen
Annonse

KRONIKK

Kritisk psykologi (på engelsk «Critical Psychology») er en underdisiplin av psykologien som siden 1990-tallet har konsolidert seg i vitenskapelige tidsskrift, konferanser og nettverk i de fleste deler av verden rundt et «dobbelt prosjekt». Det innebærer å bruke psykologien mer aktivt til å bekjempe sosial urettferdighet, forhindre diskriminering av minoriteter og å myndiggjøre mennesker. Og det innbefatter en kritikk av konvensjonell psykologi for ikke å reflektere over skyggen faget kaster gjennom sine «rene» objektive funn og vitenskapelige kategorier. Kritiske psykologer innrømmer således at psykologifaget både kan ha et frigjørende potensial og en undertrykkende slagside.

Trass i at man nå kan finne kritiske psykologimiljøer på de fleste kontinent er denne retningen av psykologi så godt som fraværende i Norge. Som en illustrasjon kan det nevnes at Pål Johan Karlsen i sin innovative introduksjonsbok av året, Psykologi — Inngangsporten (Universitetsforlaget 2012), tar pulsen på samtidspsykologien i Norge via 18 forskjellige underdisipliner av psykologien, fra arbeidspsykologi til utviklingspsykologi. Kritisk psykologi glimrer med sitt fravær. Og Karlsen har trolig vært rettferdig framfor partisk i sin presentasjon av aktuelle norske forskningsmiljøer.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»
«Det er ikke treffende å karakterisere forslaget som masseovervåkning av egne innbyggere.»
«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»