Annonse

Annonse

22:22 - 01. mars 2012

Tvangsmodning

En ny type giftbruk sprer seg i landbruket.

Matdemo: «Vitenskap uten samvittighet er intet annet enn sjelens ruin» står det på plakatene under en demonstrasjon mot at Monsanto har utviklet en genmodifisert mais. Demonstrasjonen ble holdt i Sør-Frankrike 23. januar i år. Foto: Eric Cabanis/Scanpix

Maten kommer i innbydende emballasje med smilende kyr og grønt gress og romantiserende navn som Engfrisk, Solhaugen og Gamle mølle.

Men enorme mengder kjemikalier pumpes ut på åkrene for å kvele ugress, drepe skadedyr og forhindre mugg og sopp. Vi vet at rester av denne giftcocktailen sitter igjen i maten.

 

Våre samfunn har lært av de alvorlige konsekvensene av tidligere uregulert bruk av DDT og lignende landbrukskjemikalier. Vi har mattilsyn og kontrollinstanser, vi deltar i internasjonal overvåkning og vi samarbeider tett med europeiske organer for matvaresikkerhet. Giften i maten er regulert og begrenset; hvert stoff skal ha blitt testet av produsenten og godkjent for spesifikk anvendelse. Det er etablert presise toleransegrenser som sikrer at sprøytemiddelrestene holdes under nivåer som våre forskere anser som sikre og ufarlige.

Artikkelen er 1341 ord lang.

Få tilgang til denne artikkelen og resten av Morgenbladet gratis i 3 uker.

Annonse

Mer fra Ideer

Vi visste det ikke, fordi vi ikke hadde gjort noen form for research.
Europa er ikke bare Kant og Averroes, men også Putin, 22. juli, Srebrenica, Brexit, Ukraina-krig og økende aversjon mot selvkritikk.
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»