Annonse

Annonse

23:52 - 03. mai 2012

To tredels-hjertet klimamelding

Klimakampen kan bare vinnes når vi alle opplever at å ta vare på klimaet ikke er en byrde, men en kilde til bedre livskvalitet.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

Regjeringen har trolig merket seg de usedvanlig samstemte tilbakemeldingene på klimameldingen: Så godt som alle kommentatorer påpeker det store spriket mellom mål og virkemidler. For mens det heter seg at to tredeler av klimagassutslippene skal kuttes hjemme, er tiltakene foreløpig utilstrekkelige. Heldigvis har regjeringen gitt seg selv muligheten til å tette gapet mellom ambisjoner og konkret politikk, ved å love å vurdere en forpliktende klimalov.

Mange var lettet da det ble klart at regjeringen står fast ved løftet om at to tredeler av kuttene i klimagassutslipp skal tas her hjemme. Når hele verden må legge om for å hindre økologisk katastrofe, skal vi selvfølgelig feie for vår egen dør. Men det er ikke bare moralske grunner til å holde på dette prinsippet. Det snakkes altfor lite i norsk debatt om at det også er veldig smart. Vi har alt å vinne på å legge om til en grønnere økonomi. Ved å vri våre investeringer fra fossilt til fornybart, og basere vår produksjon på respekt for naturen i stedet for eksport av CO2, kan Norge posisjonere seg for en fremtid der verdiskaping tuftes på bærekraftig ressursutnyttelse og vekst.

 

Andre land har skjønt dette før oss. Mexico er det foreløpig siste landet i en rekke av flere som nå har vedtatt en klimalov. Selv om 40 prosent av meksikanerne lever under fattigdomsgrensen, har ikke politikerne latt seg skremme fra å lage en lov som forplikter landet til en storstilt omstilling mot utslippskutt og bærekraftige investeringer. De har i stedet konkludert at de ikke har råd til å la være, og at en klimalov vil sørge for langsiktige og trygge investeringsrammer for industrien.

Lese mer?

UKE
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse