Annonse
15:00 - 06. januar 2012

Talte psykiatrien midt imot

Marta Steinsvik var en av mellomkrigstidens viktigste dissidenter.

Systemkritiker: Marta Steinsvik utfordret mannskulturen som hersket i psykiatrien og medisinen, i retts­- og fengselsvesenet og i skolesystemet.
Annonse

Skal man forstå hva som foregikk i det offentlige ordskiftet i Norge i første halvdel av det 20. århundret, er biografien om forfatteren, teologen, egyptologen, oversetteren og språkviteren Marta Steinsvik (1877–1950) ikke til å komme forbi. Gjennom rettssaker, i skrift og i tale utfordret hun mannskulturen som hersket og herjet i psykiatrien og medisinen, i retts-­ og fengselsvesenet og i skolesystemet. Marta Steinsvik var en av mellomkrigstidens betydeligste systemkritikere.

 

Steinsviks arkiv rommer dokumenter om egyptologi, dyrevern, galskap, psykiatri og definisjonsmakt, spiritisme, kamp for kvinnelige prester og mot bokstavtro teologi. Hun holdt et veldig oppgjør med teologiens kvinnesyn, den jesuittiske moralteologi og skriftemålets detaljkontroll av seksuallivet. To rettssaker opptar svært mye plass: Marta Steinsviks injuriesak mot en katolsk prest, og Riksadvokatens injuriesak mot hennes bok Sankt Peters himmelnøkler (1928). Hun gikk seirende ut av begge. Det var i kjølvannet av disse prosessene at den siste store offentlige debatt mellom katolikker og protestanter i Norge ble utkjempet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Jeg mener at Eggen tar feil når han mer enn antyder at man ikke skal skrive om kannibalisme. Hvis man ikke gjør det, lar man den koloniale historien om «de ville» bli siste ord.»
«Thomas Nordahl utelater langt mer relevante fakta, nemlig statistikken for skriftlige eksamener.»