15:00 - 06. januar 2012

Talte psykiatrien midt imot

Marta Steinsvik var en av mellomkrigstidens viktigste dissidenter.

Systemkritiker: Marta Steinsvik utfordret mannskulturen som hersket i psykiatrien og medisinen, i retts­- og fengselsvesenet og i skolesystemet.
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»