15:00 - 06. januar 2012

Talte psykiatrien midt imot

Marta Steinsvik var en av mellomkrigstidens viktigste dissidenter.

Systemkritiker: Marta Steinsvik utfordret mannskulturen som hersket i psykiatrien og medisinen, i retts­- og fengselsvesenet og i skolesystemet.

Skal man forstå hva som foregikk i det offentlige ordskiftet i Norge i første halvdel av det 20. århundret, er biografien om forfatteren, teologen, egyptologen, oversetteren og språkviteren Marta Steinsvik (1877–1950) ikke til å komme forbi. Gjennom rettssaker, i skrift og i tale utfordret hun mannskulturen som hersket og herjet i psykiatrien og medisinen, i retts-­ og fengselsvesenet og i skolesystemet. Marta Steinsvik var en av mellomkrigstidens betydeligste systemkritikere.

 

Steinsviks arkiv rommer dokumenter om egyptologi, dyrevern, galskap, psykiatri og definisjonsmakt, spiritisme, kamp for kvinnelige prester og mot bokstavtro teologi. Hun holdt et veldig oppgjør med teologiens kvinnesyn, den jesuittiske moralteologi og skriftemålets detaljkontroll av seksuallivet. To rettssaker opptar svært mye plass: Marta Steinsviks injuriesak mot en katolsk prest, og Riksadvokatens injuriesak mot hennes bok Sankt Peters himmelnøkler (1928). Hun gikk seirende ut av begge. Det var i kjølvannet av disse prosessene at den siste store offentlige debatt mellom katolikker og protestanter i Norge ble utkjempet.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»