Annonse
22:31 - 08. mars 2012

Slag og slagsider i klimaforskningen

Løsningene er en del av klimaproblemet. Kan vi shoppe oss fra utfordringene?

Revolusjon som aldri kom: Det er ikke lenger så lett å bruke Dammann-familiens trauste roturer som symbol på en ny livsstil. Klimadebatten dreier seg snarere om høyteknologiske prosjekter. Foto: Åshild Eidem
Annonse

Dagens klimadiskurs domineres av det vi kan kalle et næringsvennlig løsningsregime. Dette er styrende også for forskningspolitikken, og har noen ubehagelige effekter på muligheten til å drive systemkritisk forskning innen klimafeltet.

Klimaforskningen er delt i tre policy-områder, som svarer til de tre hovedrapportene til FNs klimapanel: En naturvitenskapelig forskning som produserer grunnleggende forståelse av «klimasystemet» i fortid og fremtid, en tverrvitenskapelig teknisk og teknokratisk forskning som fokuserer på «tilpasninger» til endringer som antas å komme, og ytterligere en tverrvitenskapelig teknisk og teknokratisk forskning som skal finne ut hvordan store klimaendringer kan unngås. De siste to kategoriene åpner også opp for humanistisk og samfunnsfaglig forskning, gitt at denne klarer å være løsningsorientert. Det finnes ikke noe forskningsprogram eller organisert satsing på forskning som bare har som mål å forstå de samfunnsmessige årsakene til at vi produserer klimaendringer i økende tempo. All klimaforskning, bortsett fra den rent naturvitenskapelige systemforskningen, skal være løsningsorientert.

 

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»
«Moralsk ansvar kan lede til større politisk handlingsvilje globalt. Men så er det veien dit, da.»
«God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.»
«Skamdiskusjonen viser oss at klimaet faktisk har begynt å angå oss personlig.»
«Han resirkulerer forestillingen om at «mainstream islam» er det samme som religiøs ekstremisme.»