22:31 - 08. mars 2012

Slag og slagsider i klimaforskningen

Løsningene er en del av klimaproblemet. Kan vi shoppe oss fra utfordringene?

Revolusjon som aldri kom: Det er ikke lenger så lett å bruke Dammann-familiens trauste roturer som symbol på en ny livsstil. Klimadebatten dreier seg snarere om høyteknologiske prosjekter. Foto: Åshild Eidem
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»