Annonse
11:24 - 10. februar 2012

Skrevet i genene?

Skjebnen leses ikke lenger i kaffegrut. Nå søker vi svarene i gentester på nettet. Men troen på de enkle sammenhengene svekkes ettersom den biologiske forståelsen blir større.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse

For noen år siden gjorde en psykologistudent i Vancouver et eksperiment i forbrytelse og straff. Han ba sine frivillige forsøkspersoner om å ta stilling til skyld og straffeutmåling for en rekke fiktive kriminelle. Forbryterne hadde begått alvorlig kriminalitet som ildspåsettelse eller mord, og beretningen om dem ga også en fiktiv bakgrunn for adferden deres. I noen tilfeller het det at den kriminelle var påvirket av sosiale omstendigheter som gjorde ham 20 prosent mer tilbøyelig til å begå drap eller ildspåsettelse, mens det i andre ble opplyst at stakkaren på grunn av en genetisk tilstand hadde samme forhøyede risiko. Hvem var de mest skyldige? Her var ingen tvil – forsøkspersonenes hjerter ble myke av den genetiske forklaringen, og de biologisk belastede ble konsekvent gitt en mildere straff. Lovovertredere med en dårlig barndom var det derimot ingen medlidenhet med.

– Forskjellen var veldig tydelig, og det fanget min interesse, sier Steven Heine, som er professor i psykologi ved University of British Columbia. – Hvorfor mener vi at gener er mer deterministisk enn miljø – selv i et scenario hvor vi får vite at deres betydning for utfallet er den samme?

Heine mener svaret ligger i det man med et litt tungt uttrykk kaller genetisk essensialisme. Det er grovt sagt opplevelsen eller fornemmelsen av at hver enkelt av oss kan reduseres til arvemassen vår, at vi i bunn og grunn er genene våre, og at gener dermed bestemmer adferden vår. Den genetiske essensialismen kom opprinnelig inn i diskusjonen i 1995 med boken The DNA Mystique: The Gene as a Cultural Icon. Her argumenterer historikerne Dorothy Nelkin og Susan Lindee for at den bioteknologiske forskningen har satt seg ettertrykkelig i kulturen og medført at «genet er blitt essensen av identitet og kilden til sosiale forskjeller. I stedet for å være et viktig molekyl, er det blitt den sekulære utgaven av den menneskelige sjelen.»

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.