Annonse

Annonse

23:59 - 03. mai 2012

På griner’n

Hvorfor gråter vi med tårer?

Foto: Ellen Lande Gossner

Når man tenker på det, er gråt et besynderlig fenomen. Munnen avgir usedvanlige lyder, ansiktstrekkene forvrenges til det ukjennelige, og merkeligst av alt – det strømmer vann ut av øynene. Man vier kanskje ikke gråtens mysterium så mye oppmerksomhet i en travel hverdag, men når man en gang iblant opplever et voksent menneske som gråter – eller selv bryter hulkende sammen – kan spørsmålene trenge seg på. Hvorfor gråter vi med tårer? Man kunne jo fint skrike ut sin frustrasjon, sorg eller glede uten samtidig å garnere den med en vannbasert oppløsning. Men er det kanskje direkte sunt å gråte? Og i hvor høy grad er gråt en kulturelt påvirkelig manifestasjon?

 

En titt på faglitteraturen avslører at det ikke finnes all verdens seriøs gråteforskning, men en viss kunnskap er tross alt i ferd med å etableres. Helt overordnet synes det å være enighet om at vi mennesker er alene om å felle tårer av rent emosjonelle årsaker. I hvert fall så vidt man vet. Riktig nok refererte allerede Charles Darwin til fortellinger fra elefantpassere som mente at dyrene deres kunne finne på å gråte i spesielle tilfeller. Og senere har man hørt spredte historier om sjimpanser og gorillaer som gråter, men ingen av beretningene er verifisert. Man kan iaktta at krokodiller lar tårer trille fra reptiløynene, men det er etter alt å dømme ikke en følelsesmessig reaksjon, men en rent mekanisk følge av at de åpner munnen på vidt gap og dermed utøver trykk på tårekjertlene.

HER !

Annonse