11:10 - 12. juli 2012

På dypt vann

Saltvann fra dyphavet er den nye vinen, og store oppdagelser vil garantert komme.

Dypvannskrater: Såkalte pockmarks er små kratere som ble dannet som en konsekvens av gassutbrudd – en naturlig utblåsning. De fungerer utmerket som økologiske nisjer for fisk og en masse forskjellige eksotiske planter og dyr, som her på 700 meters dyp i Norskehavet. Foto: Statoil/Grunn gass-prosjektet
Annonse

«Gjermund Forfang Rongved viser hvor lett det blir for president Joe Biden å kjøre Norge forlengs og baklengs dit han vil ha oss.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»