11:10 - 12. juli 2012

På dypt vann

Saltvann fra dyphavet er den nye vinen, og store oppdagelser vil garantert komme.

Dypvannskrater: Såkalte pockmarks er små kratere som ble dannet som en konsekvens av gassutbrudd – en naturlig utblåsning. De fungerer utmerket som økologiske nisjer for fisk og en masse forskjellige eksotiske planter og dyr, som her på 700 meters dyp i Norskehavet. Foto: Statoil/Grunn gass-prosjektet
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»