12:48 - 02. august 2012

Lange tidsrom, store forhold

Jordskorpen snor og bukter seg på egne premisser og ikke minst på sin egen tidsskala.

Kjedekollisjon: Himalaya ble omtrent 30 millioner år yngre over natten. Det er mye, selv for geologer. Foto: Manpreet Romana/Scanpix
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»