11:30 - 27. september 2012

Kjære Jonas Gahr Støre

Helsesektoren trenger en bedre balanse mellom kontroll og tillit.

Makt i revisjonssamfunnet: I verste fall kan kvalitetssikring legitimere kvalitetssvikt, skriver Eivind Engebretsen og Kristin Heggen i et varsku til helseminister Jonas Gahr Støre. Foto: Heiko Junge/Scanpix

KRONIKK

Vi arbeider begge som professorer på Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Vårt anliggende er å utfordre deg på trekk ved styrings- og kontrollsystemene i helsevesenet. Det klages over papirvelde og byråkratisering, og det med rette. Tall fra Legeforeningens forskningsinstitutt viser at sykehusleger bruker bare 46 prosent av arbeidsdagen på direkte pasientrettet arbeid. Mens legene i 2000 oppga at 54 prosent av tiden gikk til direkte arbeid med pasienter. Sykepleiere snakker om at papiromsorg går på bekostning av pasientomsorg. Utviklingen går i gal retning.

La oss utdype hva vi tenker om dette. I noen år har vi arbeidet sammen med våre studenter for å utforske makten i det vi kaller det moderne revisjonssamfunnet. Vi gir snart ut en bok med tittelen Makt på nye måter (Universitetsforlaget, 2012). Her «vasker vi frem» makt i det som tilsynelatende er grå tekster som skal dokumentere kvalitet i offentlig sektor. Vi viser hvordan språkføring og argumentasjon leder til bestemte oppfatninger av kvalitet. Boken skal vi selvsagt sende deg.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»