Annonse

Annonse

22:40 - 25. oktober 2012

Ikke snakk om New Public Management

Det store helsebyråkratiet er en konsekvens av at pasientene har fått rettigheter, sa Jonas Gahr Støre da han inviterte kritikere til dialogmøte.

Dialog: Eivind Engebretsen og Kristin Heggen fra Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo oppfordret i en kronikk i Morgenbladet 27. september den nye helseministeren Jonas Gahr Støre til å tenke nytt om helsevesenet. Støre svarte med å invitere forfatterne til «dialogmøte» i Helsedepartementet, med Morgenbladet som flue på veggen. Foto: Andreas Keus

«Kjære Jonas Gahr Støre» var tittelen på kronikken i Morgenbladet 27. september. Her oppfordret Eivind Engebretsen og Kristin Heggen fra Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo den nye helseministeren til å tenke nytt om et helsevesen de mener er blitt så byråkratisert at «papiromsorg går på bekostning av pasientomsorg». Stadig nye krav til dokumentasjon, resultatmåling, og kvalitetssikring fører paradoksalt til dårligere kvalitet på helsetjenestene, ifølge professorene.

Støre svarte med å invitere forfatterne til «dialogmøte» i Helsedepartementet, med Morgenbladet som flue på veggen.

– Denne artikkelen var viktig. Det dere skriver har ikke bare relevans for helsesektoren, men for hele samfunnet, sa Støre innledningsvis.

Annonse

Mer fra Ideer

«Mener egentlig Jakobsen at folk uten høyere utdanning ikke er skikket til å delta i demokratiet?»