Annonse
22:40 - 25. oktober 2012

Ikke snakk om New Public Management

Det store helsebyråkratiet er en konsekvens av at pasientene har fått rettigheter, sa Jonas Gahr Støre da han inviterte kritikere til dialogmøte.

Dialog: Eivind Engebretsen og Kristin Heggen fra Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo oppfordret i en kronikk i Morgenbladet 27. september den nye helseministeren Jonas Gahr Støre til å tenke nytt om helsevesenet. Støre svarte med å invitere forfatterne til «dialogmøte» i Helsedepartementet, med Morgenbladet som flue på veggen. Foto: Andreas Keus
Annonse

«Kjære Jonas Gahr Støre» var tittelen på kronikken i Morgenbladet 27. september. Her oppfordret Eivind Engebretsen og Kristin Heggen fra Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo den nye helseministeren til å tenke nytt om et helsevesen de mener er blitt så byråkratisert at «papiromsorg går på bekostning av pasientomsorg». Stadig nye krav til dokumentasjon, resultatmåling, og kvalitetssikring fører paradoksalt til dårligere kvalitet på helsetjenestene, ifølge professorene.

Støre svarte med å invitere forfatterne til «dialogmøte» i Helsedepartementet, med Morgenbladet som flue på veggen.

– Denne artikkelen var viktig. Det dere skriver har ikke bare relevans for helsesektoren, men for hele samfunnet, sa Støre innledningsvis.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
Rekorden i antall uføre er et problem
Heideggers søken etter det ekte, er ikke nødvendigvis et utslag av totalitarisme