22:40 - 25. oktober 2012

Ikke snakk om New Public Management

Det store helsebyråkratiet er en konsekvens av at pasientene har fått rettigheter, sa Jonas Gahr Støre da han inviterte kritikere til dialogmøte.

Dialog: Eivind Engebretsen og Kristin Heggen fra Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo oppfordret i en kronikk i Morgenbladet 27. september den nye helseministeren Jonas Gahr Støre til å tenke nytt om helsevesenet. Støre svarte med å invitere forfatterne til «dialogmøte» i Helsedepartementet, med Morgenbladet som flue på veggen. Foto: Andreas Keus
Annonse