12:41 - 05. juli 2012

Hva du tenker på når du stirrer på stein

Menneskehetens behov for å forstå hva som vil skje på jorden i nær fremtid, har skapt en ny tilnærming til dyp tid.

Permafrost på Svalbard: Mønstrene dannes av at øvre lag av grunnen tiner og fryser igjen med årstidene. Når grunnen trekker seg sammen i vinterkulden, skapes små lommer som fylles med smeltevann om sommeren; neste vinter fryser så vannet igjen og sprekkene utvides. Foto: Nasa
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»