15:17 - 30. august 2012

Hjernen er ikke alene

Kristine B. Walhovd (35) og Anders M. Fjell (38) har fulgt menneskehjernen fra fødsel til død.

Anders M. Fjell og Kristine B. Walhovd: Født 1976 og 1974. Utdannet i Oslo. Professorer ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Sammen leder de forskningsgruppen for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon. Felt: kognitiv nevrovitenskap. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»