11:50 - 20. desember 2012

Grønn vekst er mulig

Klimapessimistene bør lære av fortiden før de spår om fremtiden.

Muligheter: Veksten av vindmølleparker viser at det er lønnsomt når man tar markedet i bruk i miljøets tjeneste. Disse vindmøllene står i California Foto: David Mcnew/Scanpix

Klimautfordringen er sannsynligvis den største og mest alvorlige utfordringen verden står overfor. Det er lett å konkludere at liberale demokratier ikke er skrudd sammen for å håndtere slike utfordringer, slik Jørgen Randers antyder. Eller at vi trenger en helt ny og radikal form for tenkning og omlegging av samfunnet som kombinerer en variant av Næss’ dypøkologi med modernismens krav til form og estetikk, slik Atle Midttun og Nina Witoszek tar til orde for med konseptet økomodernitet.

Jeg er uenig. Det er selvsagt liten grunn til å feire de små skritt som ble tatt i Doha. I FN er det den som vil minst som bestemmer mest. Og det er dessverre ganske mange som ikke vil så veldig mye. Det er imidlertid langt fra å kritisere manglende fremgang i FN – som vel aldri har vært kjent for handlekraft – til å mene at liberalt demokrati, som kjennetegner den vestlige verden, per definisjon ikke vil makte å løse klimautfordringen.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»