Annonse

Annonse

00:00 - 04. mai 2012

Fra forskningsfronten: På skinner

Hva: Norge og Norden ligger i tet når det gjelder utvikling av biobanker. Hvem: Prosjektet Biobank Norge fikk midler fra Forskningsrådet i 2010. Den nasjonale danske biobank ble høytidelig åpnet i mars, Sverige har nylig etablert en nasjonal biobank, Island har hatt en velfungerende biobank i regi av deCODE siden slutten av 1990-tallet, og for noen uker siden åpnet UK Biobank for at forskere kan søke om bruk av biologisk materiale og data. Betydning: Store, systematiske og veldrevne samlinger av biologisk materiale er en forutsetning for god og forsvarlig forskning.

Forskningens vei og jernbane: HUNT Biobank ved NTNU i Levanger. Den ene av de to nasjonale biobankene i Norge. Foto: HUNT

I Forskningsrådets ferske evaluering fikk mange av de helsefaglige forskningsmiljøene negativ omtale. Forskergrupper som utnytter biobanker, helseregistre og helseundersøkelser kom imidlertid meget godt ut, og det internasjonale panelet oppfordret til enda sterkere satsing på slik infrastruktur.

Da ideen om en nasjonal biobank i Norge ble lansert omkring år 2000, vakte det betydelig interesse. Noen var bekymret for om biobanker var etisk forsvarlige, andre var opptatt av deres kommersielle potensiale. Etter 10-15 år ser vi at nasjonale biobanker først og fremst har bidratt til å profesjonalisere forskningen, de er en infrastruktur på linje med vei og jernbane. Drømmen om å tjene penger på å drive en nasjonal biobank er ikke blitt innfridd, men håpet er fortsatt til stede for bedre forskning som kan føre til at veien fra ny kunnskap til ny behandling blir kortere. Og ny behandling kan man ofte tjene penger på.

Før samlet enkeltforskere biologisk materiale fra egne pasienter og la det i sin egen fryser, gjerne med en papirlapp med ens eget navn på, under trappen eller i et bakrom på et sykehus. Nå er kravene større og strengere, og det er bra både for deltagerne og kvaliteten på forskningen. Krav om at det skal foreligge samtykke fra deltagere, godkjenning fra etisk komité, og dokumentasjon for at biologisk materiale fra mennesker blir forvaltet forsvarlig, har ført til større åpenhet, bedre sikkerhet og høyere kvalitet. Forskere konkurrerer internasjonalt, og kravene til kvalitet, hurtighet og størrelse på studiegruppene øker stadig. Derfor må forskningen profesjonaliseres slik avanserte biobanker og biobanktjenester har bidratt til.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.

Mer fra Ideer

Kritikken handler om Moenes selektive Marx-hyllest og overdrevne festtale, som i sum er egnet til å tegne et villedende glansbilde av Marx’ tenkning.