Annonse
22:46 - 07. juni 2012

Forvridde forskningsmål

Tellekantsystemet må revideres og forenkles for å redusere feilbruk til skade for forskningen.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse

KRONIKK

Norsk forskning har åtte års erfaring med det som offisielt heter publiseringsindikatoren, uoffisielt tellekantsystemet. Systemet har hatt flere utilsiktede bivirkninger. Da systemet ble innført, var hensikten å vise omfanget av vitenskapelig publisering både nasjonalt og internasjonalt.

Det skulle også stimulere til publisering ved at en viss del av bevilgningene i sektoren var knyttet til indikatoren i form av publiseringspoeng. Innen hver disiplin skulle 20 prosent av publiseringen ligge på det som ble kalt Nivå 2, altså de fremste vitenskapelige kanalene (tidsskrifter og forlag). Det øvrige skulle ligge på Nivå 1.

Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Ideer

«Personer kan selvfølgelig være både cis og trans selv om de er ukomfortable med kjønnsroller.»