12:29 - 13. september 2012

En politisk liberal, verdikonservativ sosialist

Snarere enn å være mellom frontene har Rune Slagstad sin egen front, mot så vel illiberale til venstre som markedsliberale til høyre.

Akademiker og polemiker: Etter hvert har den marxistiske forståelsesrammen kommet mer i bakgrunnen, men Rune Slagstad har aldri konvertert, han er aldri blitt hverken blå eller høyremann, men forblir sosialist, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Bildene er fra henholdsvis 1983 og 2009. Foto: Ole Chr. Frenning/Aftenposten/Scanpix og Siv Dolmen
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»