Annonse
16:26 - 09. februar 2012

«Dette krever umiddelbart diskusjon»

Dannelse bør bli noe mer enn en retorisk øvelse for professorer som nærmer seg pensjonsalderen.

Humanister i praksis: Når Judea står på randen av revolusjon i Monty Pythons Life of Brian tar opposisjonsgruppen «Folkefronten i Judea» affære: «Dette krever umiddelbart diskusjon». Humaniora må reformuleres som kritisk praksis, skriver Simen Andersen Øyen.
Annonse

I de siste ukene har det gått en debatt i Morgenbladet om humanioras fremtid. Som ofte før sees dette i lys av forskningspolitiske hensyn der de konkrete aspektene gjerne forsvinner i konsulentspråk. Det blir mye «synliggjøring», «komme på offensiven», «fornying og modernisering», «å være i forkant av samfunnsutviklingen», som rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, uttrykker det. Eller så sees humanioras fremtid (eller dystopi) ved påkallelsen av ideer om «dannelse» og «humanistisk kultur» – begreper som er så abstrakte og omfattende at de bærer i seg omtrent hele den vestlige kultur og historie. Det blir som forskningsdekan Einar Lie ved HF i Oslo uttrykker det: «Vi har en forpliktelse til å være kulturbærere og ivareta «dannelsen» ved universitetet». Foruten at å bære en hel kultur på sine skuldre høres veldig tungt ut, sier ikke utsagnet så mye. Og til tross for denne tilbedelsen av historiske ideer forsvinner likevel det faktiske historiske perspektivet.

 

I den senmoderne kapitalismen har det funnet sted en utvikling bort fra langsiktighet og mot kortsiktighet. Som et resultat av et markedsøkonomisk begrep om umiddelbar nytte kreves ofte kvantifiserbare forskningsresultater. Dette er noe som rammer humanistisk forskning spesielt. Instrumentelle og økonomiske forklaringsmodeller favoriseres. Resultatet blir at symboler på akademiske ytelser og akademisk suksess verdsettes høyere enn faktiske prestasjoner, slik det kommer til uttrykk i ulike belønningssystemer og plasseringen på internasjonale rankinglister.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Fremmaningen av Sejersteds ånd blir enda vanskeligere å forstå sett i lys av Lindgrens tidligere kritikk.»
«Det er lett å tenke seg eksempler på at en bok tråkker feil i et slikt landskap.»
«Slikt gir anledning til å prøve om også stråmenn kan vende det andre kinnet til.»
«Har vi egentlig råd til å la en stor del av elektoratet seile sin egen sjø?»