09:36 - 23. august 2012

Det sanne og det mulige

Bård Harstad (39) er fornøyd hvis han skriver én artikkel som bringer økonomifaget et virkelig sprang fremover.

Bård Harstad: Født 1973. Utdannet i Oslo, Kiel, USA og Stockholm. Professor ved Økonomisk institutt, forskningsleder ved GInE-prosjektet, UiO. Felt: politisk økonomi.
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»