Annonse

Annonse

00:48 - 16. mars 2012

Den egoistiske teksten

I Göteborg oversettes Bibelen til livets ord i videste forstand.

Drama: I Niklas Rådströms Bibeln blir den hellige teksten del av nye kropper, og dens meningsinnhold transformeres. Foto: Aorta/Stadsteatern

For noen år siden utkom boken The Selfish Text i en bokserie undertegnede redigerer. Med selvsagt referanse til Richard Dawkins’ The Selfish Gene argumenterer bibelforskeren Hugh Pyper her at Bibelen ikke overleveres fra generasjon til generasjon på grunn av dens litterære kvalitet eller allmenne betydning, men fordi den har en helt unik evne til å generere en fanskare som ikke bare fungerer som vertskap, men som endatil ser bokens videreføring som sin plikt: Hvis slagordet survival of the fittest har noen mening, er Bibelen en god kandidat til utmerkelsen the fittest of texts.

 

Når teatere i sekulariserte, skandinaviske land i vår tid og uavhengig av hverandre (gjen-)oppdager Bibelens dramatiske kvaliteter, kan man med Pypers analyser konkludere at nå har Bibelen klart det igjen: Den har produsert et nytt publikum som vil holde liv i den, vitalisere den – og få den til å mutere!

17. februar hadde stykket Bibeln premiere på Göteborgs Stadsteater, neste år er det Det Norske Teatrets tur. Det ligger an til å bli ulike forestillinger: I Göteborg greier de seg med fire og en halv time, i Oslo blir forestillingen lengre og engasjerer flere dramatikere enn Göteborgs ene (Niklas Rådström).

Artikkelen er 1365 ord lang.

Få tilgang til denne artikkelen og resten av Morgenbladet gratis i 3 uker.

Annonse

Mer fra Ideer

Vi visste det ikke, fordi vi ikke hadde gjort noen form for research.
Europa er ikke bare Kant og Averroes, men også Putin, 22. juli, Srebrenica, Brexit, Ukraina-krig og økende aversjon mot selvkritikk.
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»