Annonse

Annonse

00:48 - 16. mars 2012

Den egoistiske teksten

I Göteborg oversettes Bibelen til livets ord i videste forstand.

Drama: I Niklas Rådströms Bibeln blir den hellige teksten del av nye kropper, og dens meningsinnhold transformeres. Foto: Aorta/Stadsteatern

For noen år siden utkom boken The Selfish Text i en bokserie undertegnede redigerer. Med selvsagt referanse til Richard Dawkins’ The Selfish Gene argumenterer bibelforskeren Hugh Pyper her at Bibelen ikke overleveres fra generasjon til generasjon på grunn av dens litterære kvalitet eller allmenne betydning, men fordi den har en helt unik evne til å generere en fanskare som ikke bare fungerer som vertskap, men som endatil ser bokens videreføring som sin plikt: Hvis slagordet survival of the fittest har noen mening, er Bibelen en god kandidat til utmerkelsen the fittest of texts.

 

Når teatere i sekulariserte, skandinaviske land i vår tid og uavhengig av hverandre (gjen-)oppdager Bibelens dramatiske kvaliteter, kan man med Pypers analyser konkludere at nå har Bibelen klart det igjen: Den har produsert et nytt publikum som vil holde liv i den, vitalisere den – og få den til å mutere!

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.

Mer fra Ideer

Kritikken handler om Moenes selektive Marx-hyllest og overdrevne festtale, som i sum er egnet til å tegne et villedende glansbilde av Marx’ tenkning.