Annonse
10:08 - 12. juli 2012

De nye miljøpessimistene

Klimastrategen Jørgen Randers er blant dem som mener folkemeningen står i veien for miljøsaken. Det er en farlig påstand.

Miljøpoliti: Kronikkforfatteren kritiserer den delen av miljøbevegelsen som mener at et sterkt lederskap à la Kina er nødvendig for å iverksette nødvendige klimatiltak. Her fra Xiaolangdi-demningen i Henan-provinsen. Foto: CARL ZHANG/SCANPIX
Annonse

Denne våren utga professor Jørgen Randers sin bok 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years. Her tar Randers et kraftig oppgjør med det han omtaler som «menneskehetens kortsiktighet» og demokratiets begrensninger. Dagens demokratiske styringssystemer er ikke i stand til å levere de nødvendige resultatene på miljøområdet, mener Randers, som hevder både demokratiet og FN har spilt fallitt.

I etterkant av det delvis mislykkede miljøtoppmøtet i Rio de Janeiro, har Randers fått støtte fra blant andre Ole Mathismoen, leder for Aftenpostens politiske avdeling. I en kommentar som sto på trykk i juni, støtter Mathismoen Randers, og skriver at miljøtoppmøtet i Rio bare var «en påminnelse om menneskenes bevisste og ønskede handlingslammelse».

At forbruksmønsteret i vestlige land ikke er bærekraftig, er et ganske anerkjent standpunkt. Ressursbruken vår truer det biologiske mangfoldet, og bruken av fossil energi ødelegger klimaet. Men når spørsmålet kommer til hvordan vi kan endre på denne adferden, mener jeg både Randers og Mathismoen har foretatt en farlig resignasjon. Fremfor å påpeke de maktpolitiske og strukturelle barrierene for endring, representerer de to det jeg vil kalle «den nye miljøpessimismen». Den er kjennetegnet av sin umiskjennelige folkeforakt, og av troen på at folk flest står i veien når miljøkrisen skal løses. I stedet mener de nye miljøpessimistene at det er behov for et sterkt politisk lederskap med mot til å ta upopulære beslutninger. Resepten er å frata folk flest politisk makt og innflytelse og overføre den til eliten.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Ideer

«Forteljinga handlar om at vi har behov for å høyre til eit fellesskap og bidra med noko meiningsfullt.»