Annonse

Annonse

22:05 - 29. mars 2012

Breddens berettigelse

Universitetsjubileet i 2011: Hva har vi lært?

Samlingspunkt: 25. juli i fjor signerte kongehuset og statsministeren kondolanseprotokoll i Universitetets aula. Universitetets idéfestival i juni 2011 om mangfold og kulturell kompleksitet ble uhyggelig aktuell da det få uker senere smalt i regjeringskvartalet og på Utøya. Foto: Berit Roald/Scanpix

Universitetsjubileet i 2011 er kommet på avstand. Det er tid for å reflektere. Hva har vi lært? Har vi vunnet ny innsikt som gjør at vi fra nå av vil se annerledes på de norske universitetenes historie og betydning? Vil erfaringene vi har fått gjennom jubileumsåret føre til varige endringer i måten vi driver universitetene på?

 

Dette er store spørsmål, men relevante. Relevante, fordi jubileet var et stort arrangement målt i ressursinnsats så vel som i ambisjoner. De første planene for vårt 200-årsjubileum ble lagt frem allerede i 1992, og da jubileet ble formelt avsluttet i desember 2011 hadde vi investert over 30 millioner kroner i planlegging og gjennomføring. Og da har vi ikke regnet med kostnadene knyttet til utarbeidelsen av vår nibinds universitetshistorie. Med en slik kostnadsramme og slike ambisjoner må vi og samfunnet rundt oss kunne forvente at jubileet ble noe mer enn et lite blaff på den akademiske himmel.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer

Men det har ingenting med logikk å gjøre.
Vi har ingen forventning om at fremtidsstudien skal gi oss fasiten på hvordan fremtidens kulturkonsum og kulturbrukere ser ut.
Kanskje burde den norske smart-byen la innbyggerne ha direktedemokrati i slike saker?