Annonse

Annonse

22:07 - 19. april 2012

Blodets bånd

Man kan ikke ta for gitt at det finnes én felles forståelse av slektskap.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

I et nylig avsluttet forskningsarbeid om genetisk veiledning av pakistansknorske familier viste det seg at legene ikke kunne være sikre på om det var biologisk slektskap eller ikke mellom foreldrene. Hvorfor kan ikke legene være sikre på at svarene de får er riktige? Hvilken betydning kan det ha at legene ikke har kunnskap om at slektskapsbegrepet ikke er entydig?

Et sentralt spørsmål i den genetiske veiledningen var: Er dere i slekt med hverandre? Svaret hadde betydning for beregning av parenes risiko for reproduktive hendelser som arvelige og medfødte sykdommer hos barn.

 

HER !

Annonse

Mer fra Ideer

Men det har ingenting med logikk å gjøre.
Vi har ingen forventning om at fremtidsstudien skal gi oss fasiten på hvordan fremtidens kulturkonsum og kulturbrukere ser ut.
Kanskje burde den norske smart-byen la innbyggerne ha direktedemokrati i slike saker?