23:00 - 15. november 2012

Aske over is

Grønlandsisen inneholder et detaljert arkiv over gamle vulkanutbrudd, inkludert det gigantiske utbruddet fra Toba for 74 000 år siden.

Lake Toba: I det gigantiske krateret etter vulkanen Toba i Indonesia som hadde utbrudd for 74 000 år siden har det dannet seg en frodig innsjø med dyrkbar mark rundt. Foto: Wikitravel

Vi tar turen til Grønland. Midt på innlandsisen, ved 75,1 grader nord, finner vi stedet der man i 2003 boret seg helt ned til grunnfjellet. En iskjerne med en lengde på tre tusen og åttifem meter ble hentet opp fra borehullet, og representerer et detaljert arkiv over klimaet de siste 123 000 år. Kjernen har fått navnet Ngrip – en forkortelse for North Greenland Ice Core Project. I tillegg til informasjon om hele den siste istiden (perioden for ca. 11 000–115 000 år siden) er det mye annet spennende å finne i kjernen. For eksempel vulkansk aske.

Mange av de store utbruddene fra Island har etterlatt seg mørke bånd av vulkanske partikler – for det meste mikroskopiske glassfragmenter. Spor etter vulkanutbrudd fra Sør-Europa er også funnet, som det fra Vesuv i år 79. De fleste utbruddene, særlig de fra fjerne himmelstrøk, opptrer imidlertid ikke som lag med aske, men kan spores som sulfatrike soner. Årsaken er at mange vulkaner slipper ut store mengder svovelgasser som i atmosfæren danner aerosoler – små dråper med svovelsyre – som kan reflektere sollyset og skape en global nedkjøling. Mens asken kan falle ned relativt raskt, kan aerosolene spres globalt og drysse ned mot Jorden sammen med nedbør – i vårt tilfelle med snøen over Grønland. Det ferskeste eksemplet på en global effekt av et vulkanutbrudd er fra 1991, da Pinatubo (Filippinene) resulterte i en målbar treårig global nedkjøling. Studier av iskjerner kan gi ny viten om sammenhengen mellom store vulkanutbrudd og klimaendringer langt tilbake i tid.

På to tusen fem hundre og førtiåtte meters dyp i Ngrip er det nå funnet følgende: Ni tynne lag der sulfatinnholdet er markant høyere enn ellers. Lag nummer to er spesielt anriket, og i en artikkel av Anders Svensson med flere i tidsskriftet Climate of the Past ble det nylig foreslått at svovelet stammer fra supervulkanen Toba i Indonesia. Tidsmessig befinner vi oss 74 000 år tilbake i tid. Toba har lenge vært beryktet. Kan utbruddet ha drevet mennesket til nær utryddelse? Ble jorden kastet inn i en tilstand som best kan karakteriseres som en kortvarig vulkansk vinter, eller som noen har foreslått, en langvarig kuldeperiode?

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»