Annonse

Annonse

16:13 - 22. mars 2012

Ad fontes!

Hvorfor ytringsfrihet, nå igjen? Fordi myndighetene har fordel av den, sa Spinoza og Kant.

Etter Utøya: I et samfunn hvor det forventes at man ikke mener det man sier, vil tilliten til løfter og avtaler svekkes. Spinoza (øverst) og Kant forsvarer ytringsfriheten ved å skille mellom ytring og handling. Foto: Fredrik Varfjell/Scanpix

I lys av enkelte innspill om ytringsfriheten etter 22. juli har enkelte – riktignok forsiktig og med varierende klarhet og styrke – gitt uttrykk for at ytringsfrihetens grenser bør trekkes på nytt med tanke på å forebygge at dårlige tanker den enkelte måtte ha gjennom bruk av ytringsfrihet, skal kunne spre seg til andre, for så å skape subkulturer i samfunnet som omsetter sine hatforestillinger til konkrete voldshandlinger. Slik sett kan ytringer være smittekilde, som truer det sunne samfunn.

 

Problemstillingen er ikke ny, og vi kan søke til tidligere tenkeres bidrag til å løse opp i dilemmaene. Et ofte oversett poeng er at myndighetene har fordel av ytringsfrihet. De som styrer, bør ikke minst av hensyn til seg selv, tillate ytringsfrihet for å treffe informerte og rasjonelle beslutninger. Borgernes frihet til å kritisere myndighetenes reguleringer er en legitim form for politisk protest som det paradoksalt nok er i myndighetenes interesse å tillate. Dette er et hovedelement i Spinozas og Kants argumentasjon for ytringsfrihet.

HER !

Annonse