Annonse
04:00 - 07. januar 2011

Tallfestet overblikk

Norges nye naturindeks er ikke bare et tall, den kan styrke den politiske debatten om vern og bruk av naturen. Kronikk

Politisk verktøy: Hvilken natur vil vi ha? Den nye naturindeksen er et instrument for å måle variasjon i de store økosystemene i norsk natur. Foto: Paul Kleiven/Scanpix
Annonse

Forandringer i det biologiske mangfoldet er som oftest langsomme og vanskelige å måle. Naturindeksen som ble lansert i høst er et nytt, unikt måleverktøy - utviklet i tett samarbeid mellom biologer og statistikere. 125 ledende forskere har bidratt med data om dyr og planter i Norge. Naturindeksen omfatter både hav, kystvann, ferskvann, skog, fjell, myr og åpne områder i lavlandet. Indeksen er et tverrfaglig nybrottsarbeid, der eksperter fra flere forskningsmiljøer og fagtradisjoner er blitt enige om et felles rammeverk for å måle biologisk mangfold i ulike typer natur. Arbeidet er koordinert av Direktoratet for naturforvaltning. Om fem år skal status gjøres opp på nytt.

Naturindeksen angir hvor langt unna et intakt økosystem - kalt referansetilstanden, med verdien 1 - dagens biologiske mangfold befinner seg. Referansetilstanden er grovt sagt en tilstand uten vesentlig menneskelig påvirkning. Når dagens tilstand sammenholdes med referansetilstanden for et stort utvalg indikatorer i hvert økosystem, får vi et bilde av i hvor stor grad menneskelig aktivitet har påvirket det biologiske mangfoldet.

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Mer fra Ideer

«At vi allerede er for mange på jorden burde skremme oss mye mer enn tanken på manglende sykehjemsplasser.»