Annonse
04:00 - 07. januar 2011

Tallfestet overblikk

Norges nye naturindeks er ikke bare et tall, den kan styrke den politiske debatten om vern og bruk av naturen. Kronikk

Politisk verktøy: Hvilken natur vil vi ha? Den nye naturindeksen er et instrument for å måle variasjon i de store økosystemene i norsk natur. Foto: Paul Kleiven/Scanpix
Annonse

Forandringer i det biologiske mangfoldet er som oftest langsomme og vanskelige å måle. Naturindeksen som ble lansert i høst er et nytt, unikt måleverktøy - utviklet i tett samarbeid mellom biologer og statistikere. 125 ledende forskere har bidratt med data om dyr og planter i Norge. Naturindeksen omfatter både hav, kystvann, ferskvann, skog, fjell, myr og åpne områder i lavlandet. Indeksen er et tverrfaglig nybrottsarbeid, der eksperter fra flere forskningsmiljøer og fagtradisjoner er blitt enige om et felles rammeverk for å måle biologisk mangfold i ulike typer natur. Arbeidet er koordinert av Direktoratet for naturforvaltning. Om fem år skal status gjøres opp på nytt.

Naturindeksen angir hvor langt unna et intakt økosystem - kalt referansetilstanden, med verdien 1 - dagens biologiske mangfold befinner seg. Referansetilstanden er grovt sagt en tilstand uten vesentlig menneskelig påvirkning. Når dagens tilstand sammenholdes med referansetilstanden for et stort utvalg indikatorer i hvert økosystem, får vi et bilde av i hvor stor grad menneskelig aktivitet har påvirket det biologiske mangfoldet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»