Annonse

Annonse

04:00 - 28. oktober 2011

Steven Pinker: – Empirien støtter mine påstander

– I boken trekker jeg frem John Gray som eksempel på en kommentator som lar sin dysterhet bli drevet av anekdoter og inntrykk snarere enn systematiske analyser av fakta, sier Steven Pinker til Morgenbladet.

Han hadde ikke tid til å la seg intervjue om sin nye bok, men ville kommentere John Grays essay.

– Han siterer folkemordene i det tidligere Jugoslavia til støtte for sitt fatalistiske argument om at ingenting har forandret seg eller noen gang vil forandre seg når det når det gjelder mengden av vold og hat. Men faktaene jeg gjennomgår viser at han ganske enkelt tar feil. Dødsfall i krig går nedover over hele verden. Dødsfall fra folkemord stuper. Det blir også mindre av rasistiske, sexistiske og homofobe holdninger. Og i motsetning til hva Gray sier, forekommer det ikke voldsutbrudd mellom de aller fleste av verdens tilgrensende etniske grupper, skriver Pinker i en e-post.

– Disse faktaopplysningene er dypt pinlige for Gray, så han er nødt til å insistere på at fakta ikke betyr noe. Han mener vi i stedet for å studere data fra organisasjoner som Fredsforskningsinstituttet i Oslo og the Human Security Report Project – som lager objektive tabeller over drap i væpnede konflikter – skal basere våre vurderinger av utviklingen i verden på John Grays intuisjoner.

Pinker skriver at mye av voldsnedgangen skyldes fremveksten av fornuft og humanisme – «anvendelsen av menneskelig intelligens for å redusere vold, og den økende verdien vi gir menneskelivet i forhold til med stammens stolthet, religionen, nasjonen eller klassen.»

– Det er denne utviklingen jeg kaller «opplysningshumanisme», fordi den kommer fra bestemte tenkere i opplysningstiden, som Hobbes, Locke, Spinoza, Hume, Smith, Jefferson, Madison og Kant, forklarer han.

Pinker reagerer på at Gray ønsker å inkludere marxisme, nasjonalisme og militaristiske bevegelser i andre halvdel av 1900-tallet som en del av opplysningstiden.

– Dette var bevegelser og tankeretninger som kom fra mot-opplysningen, ikke opplysningstiden slik jeg definerer og bruker begrepet. Men det er meningsløst å krangle om semantikk – det er ideene som teller, og det er derfor jeg gjentatte ganger benytter det mer presise begrepet opplysningshumanisme. Dette, viser jeg, har vært en del av forklaringen på den påviselige nedgangen i vold, som John Gray insisterer på at umulig kan ha forekommet, skriver Steven Pinker.

Annonse

Mer fra Ideer

«Å sverte, latterliggjøre eller true istedenfor å diskutere sak, er velkjent taktikk.»