Annonse
04:00 - 01. april 2011

Sorteringssamfunnets jerngrep

Tidlig ultralyd vil knapt kunne redde et eneste barn i Norge.

Annonse

Da rutineultralyd ble innført i svangerskapets 18. uke, anså jeg det som et medisinsk fremskritt som kunne bedre helsen til fostre og nyfødte barn. Jeg er ikke like overbevist når det gjelder såkalt tidlig ultralyd, i svangerskapets 11.–13. uke. Noen fagmiljøer og etter hvert også politikere, først og fremst fra Arbeiderpartiet, har presset sterkt på for at dette skal bli innført også i Norge. Men det er tankevekkende at man ikke får noen kostnadsanalyse av forslaget, bare diffuse uttalelser om at man kan redde liv. Realiteten er imidlertid at tidlig ultralyd knapt vil kunne redde et eneste barn i Norge.

 

Det er først og fremst én tilstand, det såkalte tvilling-tvilling transfusjonssyndromet, hvor det medisinsk sett kan være en fordel med en tidlig diagnostikk. Eneggede tvillinger med felles morkake vil i 10–15 prosent av tilfellene ha felles blodsirkulasjon, slik at den ene tvillingen mister store deler av blodet sitt over til den andre. Dette er en svært alvorlig tilstand med høy dødelighet og stor risiko for skade for de fostrene som overlever. Det er lettere å stille diagnosen eneggede tvillinger ved tidlig ultralyd enn senere. Fordi det er blitt utviklet en behandling for denne tilstanden, kan det være en fordel å følge slike svangerskap tett med ultralyd. Laserbehandling kan normalisere forholdene, og hvis det gjøres før 26. svangerskapsuke, er overlevelsen kanskje 70–80 prosent. Hos et fåtall av disse barna vil det utvikles tvilling–tvilling transfusjon før den ordinære ultralydundersøkelsen ved 18 uker. For disse få barna kan tidlig ultralyd være en fordel. Hvor mange barn snakker vi om? Det er i dag 10–15 tvilling-tvilling transfusjonssyndromer som behandles i Norge hvert år, det vil si maksimalt 20–30 barn. Med dagens ultralydrutiner og behandling vil 15–20 barn overleve med godt resultat. Det gjenstår da omtrent 5–10 fostre som vil kunne profittere på tidlig ultralyd.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
ved kjøp av abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Er kjæresten min sitt etiske standpunkt så langt fra mitt eget at vi vil bruke tiden vår på å endre hverandre, eller bør vi slå opp?»
«Vi gjør klokt i å omfavne Plan S som et middel på vei mot kvalitetsmessig bedre forskning.»
«Klassisk musikk fortjener bredde og bør gi lytterne frihet til å velge egne rammer for musikkens opplevelser.»