Annonse
04:00 - 19. august 2011

Skyves vekk fra pasientene

Et hjertesukk fra Oslo universitetssykehus.

Annonse

Som lege i spesialisering på sykehus blir jeg stadig mindre pasientvennlig. I 1994 ville jeg brukt 63 prosent av tiden min på jobb til direkte pasientrettet arbeid, i år 2000 54 prosent, og nå bruker jeg bare 46 prosent av tiden min til dette. Tiden går i større og større grad med til å sitte foran en pc.

I studietiden ble vi fortalt at cirka 80 prosent av riktig diagnose kan baseres på en god og grundig sykehistorie. Resten på supplerende undersøkelser som klinisk undersøkelse, blodprøver, røntgenundersøkelser, bakteriologiske prøver og så videre. Min erfaring er at dette langt på vei er sant. Det blir rapportert at når pasientene er misfornøyde med leger, handler det først og fremst om en følelse av kommunikasjonssvikt på grunn av for lite tid med legen, ikke på grunn av manglende kompetanse. Utviklingen med stadig mindre pasientkontakt bekymrer meg, og jeg lurer på hvor det skal ende.

Et av hovedmålene med den store helsereformen som ble iverksatt i 2002, var å sette pasienten i sentrum. Imidlertid har en av hovedutfordringene i min hverdag blitt at systemet jeg jobber under, er en tyv som stjeler tid fra det direkte pasient-rettede arbeidet. Før dikterte jeg notater, innkomstjournaler og epikriser på bånd som ble skrevet ut av spesialutdannede sekretærer. Nå skal alt foregå digitalt, og jeg må skrive alt selv. Det er utviklet systemer for såkalt talegjenkjenning, men systemet fungerer dårlig. At det er mer regningssvarende å ha leger med seks års universitetsutdannelse til å gjøre alt skrive- og papirarbeid, i stedet for å ha dyktige og effektive sekretærer, tviler jeg på. Det er i tillegg en alvorlig utfordring at vi ikke har felles datasystem innen samme sykehus.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
ved kjøp av abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Klassisk musikk fortjener bredde og bør gi lytterne frihet til å velge egne rammer for musikkens opplevelser.»
«Er kjæresten min sitt etiske standpunkt så langt fra mitt eget at vi vil bruke tiden vår på å endre hverandre, eller bør vi slå opp?»
«Vi gjør klokt i å omfavne Plan S som et middel på vei mot kvalitetsmessig bedre forskning.»