14:21 - 28. november 2011

Siste runde med kjønnsforskning

Norges forskningsråd sier de avslutter sitt program for kjønnsforskning fordi de vil styrke den. Kjønnsforskere protesterer, men synes ikke det er noen stor katastrofe.

Frykter utvanning: Uten sterke institusjoner som fastholder teoretisk oppegående kjønnsperspektiv, blir kjønnsperspektivene utvannet og mindre produktive i forskningen, sier Jorunn Økland, senterleder ved STK i Oslo. Arkivfoto: Siv Dolmen

– Dette er dramatisk, sier Unni Langås, professor i litteratur ved Universitetet i Agder og – for øyeblikket – leder av programstyret for kjønnsforskning i Norges forskningsråd.

Onsdag kveld ble det offentliggjort at Norges forskningsråd har bestemt seg for ikke å videreføre grunnforskningsprogrammet for kjønnsforskning etter 2012.

Gjennom det nåværende programmet tildeles årlig mellom ti og elleve millioner kroner til ulike prosjekter.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»