Annonse
04:00 - 26. august 2011

Muslimsk flertall i Norge?

Andelen muslimer i Norge i 2060 kommer til å utgjøre 7 prosent av folkemengden.

Nye generasjoner: Muslimer fra Oslo feirer id al-fitr i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen i Oslo. I 2010 var det 99 000 medlemmer i islamske trossamfunn i Norge. Foto: Heiko Junge/SCANPIX
Annonse

Morgenbladet gjennomgikk 19. august Eurabia-tankene, og frykten for et muslimsk flertall. Jeg vil gjerne bidra med noen tall for muslimer i Norge, for å belyse tallgrunnlaget for forekomsten av ideer om et muslimsk flertall.

Antallet innvandrere i Norge er etter Statistisk sentralbyrås (SSBs) definisjon «person bosatt i Norge og som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre», i alt 500 000. Dette er 10 prosent av befolkningen. De samme statistikkene omhandler ofte også «norskfødte med innvandrerforeldre», i alt ytterligere 100 000. Etter hvert som disse norskfødte blir eldre og mer synlige i utdannelse og arbeid, lages stadig mer statistikk for dem.

Det finnes ikke noe register over den enkeltes religiøse tro i Norge, så ingen vet det eksakte antall muslimer, eller hvem de er. Likevel vet vi noe om befolkningens religiøse tilknytning. Alle trossamfunn har krav på tilskudd fra staten per medlem. Medlemslister med fødselsnummer sendes inn til Brønnøysundregistrene for kontroll. Deretter krever loven at listene slettes. I 2010 var det 99 000 medlemmer i islamske trossamfunn i Norge. Det er sannsynligvis mange troende muslimer som ikke er medlem i noen menighet som får tilskudd, og noen kan stå som medlemmer uten at deres tro er så sterk. Disse 99 000 kan være et minimumsanslag for antall muslimer i Norge.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Ideer

«Forteljinga handlar om at vi har behov for å høyre til eit fellesskap og bidra med noko meiningsfullt.»