Annonse
04:00 - 26. august 2011

Muslimsk flertall i Norge?

Andelen muslimer i Norge i 2060 kommer til å utgjøre 7 prosent av folkemengden.

Nye generasjoner: Muslimer fra Oslo feirer id al-fitr i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen i Oslo. I 2010 var det 99 000 medlemmer i islamske trossamfunn i Norge. Foto: Heiko Junge/SCANPIX
Annonse

Morgenbladet gjennomgikk 19. august Eurabia-tankene, og frykten for et muslimsk flertall. Jeg vil gjerne bidra med noen tall for muslimer i Norge, for å belyse tallgrunnlaget for forekomsten av ideer om et muslimsk flertall.

Antallet innvandrere i Norge er etter Statistisk sentralbyrås (SSBs) definisjon «person bosatt i Norge og som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre», i alt 500 000. Dette er 10 prosent av befolkningen. De samme statistikkene omhandler ofte også «norskfødte med innvandrerforeldre», i alt ytterligere 100 000. Etter hvert som disse norskfødte blir eldre og mer synlige i utdannelse og arbeid, lages stadig mer statistikk for dem.

Det finnes ikke noe register over den enkeltes religiøse tro i Norge, så ingen vet det eksakte antall muslimer, eller hvem de er. Likevel vet vi noe om befolkningens religiøse tilknytning. Alle trossamfunn har krav på tilskudd fra staten per medlem. Medlemslister med fødselsnummer sendes inn til Brønnøysundregistrene for kontroll. Deretter krever loven at listene slettes. I 2010 var det 99 000 medlemmer i islamske trossamfunn i Norge. Det er sannsynligvis mange troende muslimer som ikke er medlem i noen menighet som får tilskudd, og noen kan stå som medlemmer uten at deres tro er så sterk. Disse 99 000 kan være et minimumsanslag for antall muslimer i Norge.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»